Na czym polega kontraktowanie świadczeń zdrowotnych?

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych między osobą/placówką chcącą świadczyć usługi lecznicze a Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i jest akceptowana przez dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ. Na czym polega proces, jak przyznawane są świadczenia?

Kto może kontraktować takie świadczenia?

Oferta skierowania jest głównie dla osób prowadzących działalność leczniczą we własnym zakresie. Osoby takie, chcąc prowadzić, specjalistyczne zabiegi finansowane z funduszu NFZ muszą wykazać do tego zdolność, a więc mieć odpowiedni sprzęt i wymagane doświadczenie zawodowe. Podczas procesu ocenia się również kwalifikacje personelu obecnego w danej placówce, a więc, na przykład, to ile wynosi procent lekarzy specjalistów ze wszystkich lekarzy pracujących w placówce.

Jest to więc oferta dla lekarzy prowadzących swoje prywatne gabinety, a nawet fizjoterapeutów, którzy co do zasady prowadzą działalność leczniczą. Wszystkie podmioty mogące skorzystać z takich świadczeń dla swojej firmy wymienione są w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak wygląda przyzwanie świadczeń?

Przyznawanie świadczeń zdrowotnych NFZ odbywa się okresowo i organizowanie jest poprzez dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ na zasadach konkursu.

Początkowo powołana jest komisja do oceny zainteresowanych placówek, złożona z lekarzy specjalistów i wyznaczonych osób z NFZ. Kolejnym krokiem jest zbudowanie planu działania i oczekiwań oraz ogłoszenie konkursu zgodnie z zaplanowanymi kryteriami.

Po ogłoszeniu zainteresowane strony mają wyznaczoną ilość czasu na przygotowanie i złożenie wniosków zgodnie z określonymi terminami. Po tym czasie organizowany jest jawny konkurs wyłaniający najlepszych kandydatów, a następnie kolejny, jednak już niejawny konkurs. Finalnie wszystko kończy się publicznym ogłoszeniem wyników i zakontraktowaniem świadczeń z daną placówką medyczną.

Jak przygotować się do konkursu

Najważniejszym czynnikiem, na który zwraca uwagę komisja NFZ, jest ocena jakości zarówno placówki, jak i personelu. Warto więc zadbać o możliwie najwyższe standardy wyposażenia, a także przestrzegania zasad higieny, bo może być ona sprawdzona nagłą wizytą. Jednak absolutnie najważniejszym elementem jest zbudowanej silniej, doświadczonej i wyedukowanej kadry pracowniczej.

Kontrakt z NFZ zapewnia danej placówce medycznej ogromną przewagę na rynku, więc warto myśleć o takim kontrakcie już na etapie tworzenia nowej przychodni, czy innej placówki świadczącej usługi lecznicze.

Redakcja ociasteczkach.pl